Speak Your Mind Levice

I speak My speak

i-Speak my-Speak je úplne originálny kurz angličtiny pre deti vo veku od 6 do 11 rokov vytvorený autormi Speak Yor Mind. Poskytuje formu učenia, ktorá zaručuje vysokú aktivitu žiakov na hodine.

S veľkou rozmanitosťou a zábavou udržuje kurz deti motivované ale zároveň je starostlivo navrhnutý tak, aby rozvoj slovnej zásoby a jazykovej štruktúry zabezpečil deťom dobrý začiatok, a udržal ich na ceste úspešného učenia.

Začať sa učiť v mladom veku môže priniesť skutočné výhody. Najmä pri výslovnosti a pri rozvíjaní vedomia u detí o tom, čo to znamená hovoriť jazykom , ktorý nie je ich vlastný.

Učenie sa s i-Speak my-Speak je zábavné, intuitívne a prináša konkrétne výsledky – dokonca aj s jednou vyučovacou hodinou týždenne.

A keď deti výučba baví - chcú v nej pokračovať - mesiac po mesiaci a rok po roku - čím sa komunikácia v angličtine stane pre nich prirodzenou.

4 skúšobné hodiny

V našej škole máte možnosť si pred zapísaním sa do kurzu vyskúšať na štyroch lekciách ako prebiehajú hodiny a ako vám vyhovujú.

Flexibilita

Sami si určíte kedy chcete začať chodiť k nám na angličtinu a tiež, ako dlho chcete študovať: niektorí ľudia sa rozhodnú študovať roky, niekto iný má zas čas len pár mesiacov.

Malé skupiny

Každá skupina má 3 až 8 detí, ktoré boli do skupín zaradené podľa úrovne, čo vytvára ideálne podmienky pre zmysluplnú a maximálne využitú lekciu. A každý napreduje optimálnou rýchlosťou.

Frekvencia hodín

Bolo ukázané, že keď sa učíte cudzí jazyk je dôležitejšie mať s ním častý kontakt ako jednorazové dlhé sedenia. Potom sa učenie stáva ľahším, sami vidíte svoj pokrok a učíte sa rýchlejšie. U nás trvajú lekcie 50 minút – pre maximálnu koncentráciu – s frekvenciou jeden alebo dva krát do týždňa.

Nakoľko si uvedomujeme aké zaneprázdnené sú deti (a samozrejme aj rodičia) cez školský rok metóda I speak My speak bola vytvorená tak, aby aj vyučovanie jeden krát do týždňa prinášalo maximálne výsledky.

Férovosť

U nás nemusíte nič platiť dopredu. Sami si určíte frekvenciu platieb – sú to zálohy, ktoré sa na konci roka, alebo pri ukončení kurzu vyúčtujú, takže neprídete o žiadne peniaze, ak sa vám napr. náhle zmení situácia a musíte ukončiť kurz.

i speak my speak

SYM Levice

J. Hollého 558/1, Levice 934 05

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia