Speak Your Mind Levice

Individuálne kurzy angličtiny

Popri výučbe v skupinách SpeakYourMind Levice umožňuje aj individuálnu výučbu a tiež výučbu v menších skupinkách. Je to ideálne riešenie pre zaneprázdnených ľudí, ktorí majú nepravidelnú pracovnú dobu, keďže v takomto prípade si môžete dohadovať rozvrh hodín z týždňa na týždeň.

Speak Your Mind je spoľahlivá a efektívna metóda aj keď nemáte čas na angličtinu doma. Nežiadame vás o váš čas doma, ale potrebujeme váš čas v triede, aby sme zabezpečili trvalý pokrok. Minimálne dve hodiny týždenne sú potrebné na dosiahnutie výsledkov, ktoré potrebujete.

Prvý krokom je zistenie vašej úrovne kde na základe ústneho rozhovoru ako aj krátkeho písomného testu zistíme stav vašej angličtiny. Toto zistenie vašej úrovne je samozrejme zdarma a takisto vám z neho nevyplývajú žiadne záväzky voči nám do budúcnosti. Je potrebné sa naň dopredu objednať.

individualne-kurzy-anglictiny

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia