Speak Your Mind Levice

Tri kroky

prvý krokpočúvajte a rozprávajte
Najdôležitejšou časťou lekcie je vedený dialóg medzi študentmi a lektorom. Tento dialóg funguje na princípe otázia-odpoveď. Lektor uvádza a vysvetľuje nové slová a vetné stavby pomocou jednodých výrazov a príkladov. 
Potom kladie otázky, ktoré umožňujú študentom v rámci svojich odpovedí začať používať tieto nové slová a tak zahájiť proces učenia. 

Obyčajne počúvame a hovoríme oveľa viac ako čítame a píšeme. Preto je dôležité naučiť sa ako slová ´znejú´ pred tým ako sa naučíme ako ´vyzerajú´ - preto uvádzanie nových slov prebieha výhradne ústnou formou. 
Následným používaním nových slov v konverzáciách si osvojíte ich správnu výslovnosť, čo Vám pomôže vybudovať si sebaistotu v používaní angličtiny v reálnych situáciách v žívote. 

Nič, čo sa učíme, nie je ľahké na prvý kráť - preto ani lektor neočakáva, že budete nové slová alebo gramatiku okamžite a s ľahkosťou používať. Naopak, keď sú veci nové, lektor je pripravený pomôcť a nasmerovať Vás tým správnym smerom. 

druhý krokopakujte a začnite sa učiť

Učiť sa niečo dnes neznamená, že to budete zajtra alebo o mesiac ovládať. So SpeakYourMind sa začínate učiť nové slová na každej hodine ale skutočne sa ich naučíte až ich počúvaním a používaním znovu a znovu v rôznych kontextoch v nasledujúcich lekciách. Slová a vetné skladby, ktoré sa Vám zdali byť na začiatku komplikované budú už druhý krát jednoduchšie, až sa postupom času stanú súčasťou Vašej angličtiny, ktorú ovládate veľmi dobre. 

Počet lekcií s opakovaním nových slov sa mení v závislosti na Vašich potrebách. Ak sa učíte veci rýchlo, bude stačiť precvičiť danú novú slovnú zásobu v pár nasledujúcich lekciách. Ak preferujete pomalšie tempo, alebo daný preberaný materiál je náročnejší, viac opakovaní zaistí, že si aj tento úspešne osvojíte.

V priebehu kurzu sa stanete istejší a Vaša angličtina bude stále plynulejšia. Preto môže lektor v rámci opakovania konverzácie zrýchľovať – ľudia v reálnom živote nehovoria pomaly. Týmto spôsobom sa naučíte rozumieť prirodzenej reči bez nutnosti prekladov a sami postupne začnete rozprávať anglicky plynule a prestanete premýšľať, ako to robíte. Lektor neustále počúva a kontroluje Vašu angličtinu a teda je schopný pomôcť so zlepšením poukázaním na problémovejšie oblasti. 

tretí krokčítajte a píšte

Počúvať, hovoriť, čítať, písať – toto je prirodzené poradie pri učení sa jazyka. Pre úplnosť tohto procesu lekcie obsahujú cvičenia pre precvičenie čítania a písania, v ktorých študenti používajú slová, ktoré už predtým použili v konverzáciách. Tieto cvičenia tvoria obyčajne malú časť lekcie, 5-10 minút. Vo vyšších úrovniach im je venované viac času. 


Gramatika sa v hovorenej a písanej forme obyčajne veľmi nelíši. Ak viete, ako niečo povedať, tak aj viete, ako to napísať napr. do emailu alebo krátkeho listu. Ale často písanie anglických slov nie je priamočiare a preto je na to potrebné precvičovanie. Samozrejme, zo začiatku budete robiť chyby, ale jediný spôsob ako zlepšiť je cvičiť písanie a následne opravovať možné chyby – toto je jediná časť kurzu, ktorú musíte urobiť samostatne.

skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií
skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia