Speak Your Mind Levice

Naše jazykové kurzy

Skupinové kurzy angličtiny

V SpeakYourMind Levice máme kurzy od úplných začiatočníkov až po tie najvyššie úrovne. A vám nájdeme tú najlepšiu možnú skupinu – na vašej skutočnej úrovni a s primeraným tempom, aby ste mohli napredovať prirodzene a čo najefektívnejšie.


individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy angličtiny

Popri výučbe v skupinách SpeakYourMind Levice umožňuje aj individuálnu výučbu a tiež výučbu v menších skupinkách. Je to ideálne riešenie pre zaneprázdnených ľudí, ktorí majú nepravidelnú pracovnú dobu, keďže v takomto prípade si môžete dohadovať rozvrh hodín z týždňa na týždeň.


anglictina-pre-firmy

Jazykové kurzy pre firmy

Kde na angličtine naozaj záleží, môžete počítať so Speak Your Mind. Kvalitné kurzy angličtiny sú vždy dobrou investíciou. So Speak Your Mind sa na hodinách nikdo nenudí. Hodiny plné konverzácií sú ten najlepší tréning do praxe.


jazykové kurzy pre žiakov

Jazykové kurzy pre žiakov

Chceli by ste skončiť strednú školu bez nutnosti ďalších kurzov angličtiny na vysokej škole alebo v zamestnaní? Začnite kurz v správnom veku a so správnym programom výučby sa toto stane reálnym cieľom.


intenzívne jazykové kurzy

Intenzívne kurzy angličtiny

Krátka a intenzívna príprava môže niekedy byť tým najlepším riešením ako využiť čas pre zdokonalenie vašej angličtiny. Intenzívne alebo polo intenzívne kurzy môžu byť ideálnym spôsobom ako si oživiť angličtinu pred služobnou cestou alebo napr. dovolenkou.


SyM Professional

SyM Professional

Kurz angličtiny pre pracujúcich ľudí – navrhnutý pre ľudí ako ste vy. SyM Professional je navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu zapojenosť na hodinách, keďže každá lekcia poskytuje nepretržité príležitosti na vyjadrenie sa v rôznych praktických a zaujímavých pracovných situáciách.

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia