Speak Your Mind Levice

Jazykové kurzy pre firmy

Kde na angličtine naozaj záleží, môžete počítať so Speak Your Mind. Kvalitné kurzy angličtiny sú vždy dobrou investíciou. So Speak Your Mind sa na hodinách nikdo nenudí. Hodiny plné konverzácií sú ten najlepší tréning do praxe.

Jasná štruktúra Speak Your Mind umožňuje študentom okamžite používať nové slová v rôznych kontextoch - je pre nich ľahké vidieť svoj pokrok hodinu po hodine. Toto a žiadne domáce úlohy drží motiváciu stále vysoko. 

A vy ako poskytovateľ týchto kurzov svojim zamestnancom máte istotu, že stále napredujú. V každom momente viete na akej úrovni sa každá skupina nachádza a aj to, ako rýchlo napredujú - teda je veľmi ľahko určiť čas potrebný na dosiahnutie určitej úrovne. Navyše získate ľudí, ktorí sú schopní a neboja sa používať angličtinu v praxi. A v neposlednom rade: viete presne, za čo vlastne platíte. 

Vaše možnosti:

  • skupinové alebo individuálne kurzy u vás vo firme
  • firemné skupinové alebo individuálne kurzy v našej škole
  • každý zamestnanec zaradený do skupiny podľa svojej úrovne v našich kurzoch u nás v škole
  • intenzívne kurzy pre skupiny aj jednotlivcov

anglictina-pre-firmy

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia