Speak Your Mind Levice

Skupinové kurzy angličtiny

V SpeakYourMind Levice máme kurzy od úplných začiatočníkov až po tie najvyššie úrovne. A vám nájdeme tú najlepšiu možnú skupinu – na vašej skutočnej úrovni a s primeraným tempom, aby ste mohli napredovať prirodzene a čo najefektívnejšie.

Prvý krokom je zistenie vašej úrovne kde na základe ústneho rozhovoru ako aj krátkeho písomného testu zistíme stav vašej angličtiny. Toto zistenie vašej úrovne je samozrejme zdarma a takisto vám z neho nevyplývajú žiadne záväzky voči nám do budúcnosti.

4 skúšobné hodiny

V našej škole máte možnosť si pred zapísaním sa do kurzu vyskúšať na štyroch lekciách ako prebiehajú hodiny a ako vám vyhovujú.

Flexibilita

Sami si určíte kedy chcete začať chodiť k nám na angličtinu a tiež, ako dlho chcete študovať: niektorí ľudia sa rozhodnú študovať roky, niekto iný má zas čas len pár mesiacov.

Malé skupiny

Každá skupina má max. 6 študentov, ktorí boli do skupín zaradení podľa úrovne ako aj rýchlosti učenia sa, čo vytvára ideálne podmienky pre zmysluplnú a maximálne využitú lekciu. A každý napreduje optimálnou rýchlosťou.

Frekvencia hodín

Bolo ukázané, že keď sa učíte cudzí jazyk je dôležitejšie mať s ním častý kontakt ako jednorázové dlhé sedenia. Potom sa učenie stáva ľahším, sami vidíte svoj pokrok a učíte sa rýchlejšie. U nás trvajú hodiny 50 minút – pre maximálnu koncentráciu – s frekvenciou 2x do týždňa.

Intenzívne kurzy otvárame podľa potreby počas celého roka – informujte sa v našej kancelárii.

Férovosť

U nás nemusíte nič platiť dopredu. Sami si určíte frekvenciu platieb – sú to zálohy, ktoré sa na konci roka, alebo pri ukončení kurzu vyúčtujú, takže neprídete o žiadne peniaze, ak sa vám napr. náhle zmení situácia a musíte ukončiť kurz.

skupinove-kurzy-anglictiny

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia