Speak Your Mind Levice

Speak Your Mind - Metóda

SpeakYourMind je kurz všeobecnej angličtiny navrhnutý tak, aby spĺňal priority študentov.

Väčšina ľudí sa chce 'naučiť hovoriť' a učiť sa čo možno najľahšou a najpríjemnejšou formou. Teória a jasná metodika učenia na hodinách je v súlade s prirodzenou formou učenia sa väčšiny študentov a tým robí tento kurz prístupný a atraktívny. Toto, spolu s vedomím neustáleho pokroku vytvára solídny základ pre atraktívnosť metódy SpeakYourMind. SpeakYourMind nie je "tá jediná" metóda, SpeakYourMind je proste metóda: metóda učenia sa angličtiny, ktorá sa ukázala byť spoľahlivá, efektívna a zábavná pre širokú škálu študentov z rôznych častí celého sveta, od mladých tínedžerov po vysokoškolských študentov ako aj od zaneprázdnených podnikateľov po dôchodcov.

Seriózne a zábavne

Talentovaní učitelia, ktorí pracujú s osvedčenou metódou. Speak Your Mind je praktický a efektívny program pre všetkých, ktorí to s angličtinou myslia naozaj vážne. Je to metóda, ktorá oslovuje svojimi výsledkami ako aj štýlom: hodiny sú dynamické, osobné a s reálnou podstatou.

Precvičovanie

Počúvať, hovoriť, čítať a písať – toto je prirodzené poradie pri učení sa jazyka a štruktúra hodín Speak Your Mind presne odráža tieto priority. Na to, aby ste sa v cudzom jazyku cítili pohodlne, potrebujete ho veľa precvičovať – a naše hodiny sú bohaté na angličtinu s jasným dôrazom na konverzáciu.

Reálna angličtina

Na hodinách ste vtiahnutí do série mini dialógov, ktoré vám nepretržite poskytujú príležitosti sa učiť a precvičovať nové slová a novú gramatiku v rôznych kontextoch. Učiteľ je tu na to, aby vás viedol, pomáhal vám a povzbudil vás, takže môžete bez obáv a naplno skúšať tie menej známe a používať tie už pre vás známejšie veci. Učiteľ tiež udržiava primerané tempo – aby sa čo najlepšie využil čas a vaše schopnosti.

Gramatika

Potrebujeme gramatiku na to, aby sme sa vyjadrovali jasne a zrozumiteľne. Hoci je dôležitá, nie je to tá najdôležitejšia časť jazyka. Postup oboznamovania sa s rôznymi aspektmi gramatiky je súčasťou precízne navrhnutej štruktúry SpeakYourMind – vždy používate gramatiku vhodnú pre vašu úroveň. Nie je dôležité o gramatike vedieť rozprávať, ale ju vedieť používať. A preto sa s ňou u nás oboznamujete cez prax a tým sa stane vašim pomocníkom a nie prekážkou.

Nič nechýba

Hodiny síce kladú dôraz na rozprávanie, je v nich ale aj priestor na precvičovanie čítania a písania.

Sebavedomie

Študovať niečo dnes neznamená, že to budete vedieť zajtra alebo za dva mesiace. Je potrebné neustále tieto nové veci používať. Na hodinách Speak Your Mind sa stále používajú slová a gramatika, ktoré boli nové na predchádzajúcich lekciách. Táto „častosť“ používania vám zaktivizuje pamäť a súčasne zlepší plynulosť vášho prejavu a sami budete vidieť ako z hodiny na hodinu používate angličtinu stále spontánnejšie. A tá veľká výhoda? Pravidelné opakovanie znamená, že sa naozaj učíte v triede, aj keď nemáte na angličtinu čas doma.

Štruktúra

Celý kurz Speak Your Mind má jasnú a precízne navrhnutú štruktúru, ktorá zabezpečuje, že od hodiny k hodine vidíte svoje pokroky. Každý deň sa učíte viac, tak ako každým týždňom rastie vaša sebaistota.

Vyváženie

Speak Your Mind hodiny sú dynamické a plné energie – je nemožné sa na nich nudiť. Sú vyvážené, čo sa týka rozprávania a písania ako aj opakovania a učenia sa nových vecí – tá správna rovnováha medzi usilovnou prácou a zábavou.

Viac angličtiny, menej času

Učenie sa nového jazyka nemusí byť pre dospelých jednoduchá záležitosť. Avšak vďaka tomu, ako bol tento program navrhnutý a vďaka štruktúre hodín, učenie môže byť značne skrátené. Len pre príklad, v priemere u nás začiatočník dosiahne úrovne A2 za 100 hodín v porovnaní s 200 hodinami pri klasickej výučbe.

Spoľahlivosť

Dobrí učitelia s odskúšanou a otestovanou metódou. Speak Your Mind je intuitívna a praktická s jasnými pravidlami. Konzistentné štandardy - môžete sa spoľahnúť na vysoké štandardy z roka na rok a dokonca aj na rôznych Speak Your Mind školách.

Vďaka Speak Your Mind si už od začiatku zvykáte na komunikáciu s ľuďmi s rôznymi prízvukmi, keďže v každej skupine sa učitelia striedajú a zároveň si užívate výhod prameniacich z toho, že všetci sa riadia jednou metódou.

Výhody pre vás:

  • Na hodinách veľa rozprávate a používate pri tom vám dostupnú angličtinu a neustále k nej pridávate nové veci
  • Gramatiku si osvojujete prirodzeným spôsobom – prostredníctvom komunikácie a nie učením sa poučiek.
  • Úrovne sú jasne zadefinované a vy ste umiestnený do tej správnej úrovne pre vás
  • Nikto nie je na hodinách vynechaný – všetci sa zapájajú rovnakou mierou
  • Máte možnosť komunikovať s rôznymi učiteľmi a pritom ťažiť s faktu, že sa jedná o jeden učebný program
  • Hodiny sú zamerané na „učenie sa jazyka“ nie na „pobavenie“
  • Na hodinách ste opravovaný do takej miery, z ktorej máte najväčší osoh
  • Neplytvá sa časom
  • Novej veci sa venuje 5 minút a potom sa opakuje, používa a tým sa učí na nasledujúcich hodinách: neuvádza sa v dlhých statiach s tým, že sa k nej už nikdy nevráti
  • Štruktúra a pravidlá hodiny sú jasné a prístupné pre všetkých a tým máte garantovanú vysokú úroveň štandardov
skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií
skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia