Speak Your Mind Levice

Jazykové kurzy pre žiakov

Chceli by ste skončiť strednú školu bez nutnosti ďalších kurzov angličtiny na vysokej škole alebo v zamestnaní?

Začnite kurz v správnom veku a so správnym programom výučby sa toto stane reálnym cieľom. So Speak Your Mind je takáto cesta už pripravená.

Metóda Speak Your Mind má trvale dobré výsledky so žiakmi od 11 rokov. Speak Your Mind sa zameriava na vybudovanie zručnosti v hovorenom slove a sebaistoty v konverzáciách, niečo čo školy jednoducho nedokážu vzhľadom na počet žiakov v triede. Speak Your Mind program vedie každého študenta vychádzajúc z jeho reálnej úrovne a schopností a umožňuje aby sa jeho angličtina zlepšovala prirodzene.

Počas celej hodiny učiteľ aktívne zapája všetkých žiakov do konverzácie. Konverzačné a zábavné hodiny pomáhajú žiakom prirodzene si zväčšovať slovnú zásobu a súčasne sa zlepšiť v plynulosti ústneho prejavu, ktorý sa stáva stále prirodzenejší. So Speak Your Mind je gramatika vždy prezentovaná v kontexte a v konverzáciách – týmto spôsobom aj gramatika sa stáva zábavnou a plne plní svoju funkciu – ďalej uľahčuje komunikáciu.

Kurzy pre školákov: 2 x 50 minút do týždňa od septembra do júna (s prestávkami počas oficiálnych školských prázdnin)

jazykové kurzy pre žiakov

skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií
skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia